Märkning av djur

Alla klövbärande djur ska märkas för att deras ursprung ska kunna fastställas. Denna märkning ska kvarstå hela djurets liv. För märkning med öronbrickor ska dessa vara godkända av Jordbruksverket.
Nötkreatur med öronmärkning Foto: Jesper Eggertsen

Nötkreatur

Alla kalvar ska märkas med två öronbrickor senast vid 20 dagars ålder eller när de lämnar produktionsplatsen. Djur som tappat öronmärken ska märkas med nya märken med samma information som tidigare. På öronmärket ska födelsebesättningens produktionsplatsnummer samt ett individnummer finnas.

Får och getter

Alla får och getter som lämnar sin födelsebesättning ska märkas. Lamm/killingar födda efter juni 2005 ska märkas när de lämnar besättningen eller senast vid sex månaders ålder. Lamm/killingar som går till slakt före ett års ålder behöver bara märkas i ett öra med produktionsplatsnummer.

Djur som behålls eller säljs till liv ska märkas i båda öronen med bricka med både produktionsplatsnummer och individnummer. Tappade öronbrickor ska ersättas med nya brickor med samma information.

Grisar

Alla grisar som lämnar sin födelsebesättning ska vara märkta med öronbricka eller tatuering. Märkningen ska innehålla födelsebesättningens produktionsplatsnummer. Livdjur som lever i annan besättning ska alltså vara märkt med sitt födelseproduktionsplatsnummer hela livet ut. Reglerna för märkning gäller även minigrisar som sällskapsdjur.