Tvärvillkor

Tvärvillkor är regler som du måste följa för att få ut ditt jordbrukarstöd. Syftet med reglerna är att bevara jordbruksmarken och minska smittspridning men även att ha en säker livsmedelsproduktion samt en bra miljö att leva i.

De flesta tvärvillkor innefattar regler som finns med EU-förordningar eller i svensk lagstiftning. Lagen baseras på direktiv, av tvärvillkor, från EU. Inom vissa verksamhetsområden är den svenska lagen formad starkare än direktivet. Det betyder att vissa av reglerna kan vara strängare i Sverige jämfört med andra EU-länders. 

Du måste följa tvärvillkoren oavsett om du söker stöd eller inte. Söker du stöd och inte följer tvärvillkoren kan du få avdrag på följande stöd:

  • gårdsstöd
  • förgröningsstöd
  • nötkreaturstöd
  • stöd till unga lantbrukare
  • miljöersättningar
  • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
  • kompensationsstöd
  • ersättning för extra djuromsorg för får och suggor
  • ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor
För att få stöden måste du även följa villkoren för respektive stöd du söker. Tänk på att det är du som söker stöden som är ansvarig för att villkoren följs, oavsett vem som utför arbetet. 

Läs mer om tvärvillkoren på Jordbruksverkets hemsida.

Nya tvärvillkor för växtskyddsmedel!

Du måste följa alla användningsvillkor som står på förpackningen för ditt växtskyddsmedel. Läs dem noga innan du påbörjar bekämpningsarbetet så att du vet vad som gäller.

Du måste även dokumentera användningen av växtskyddsmedel i en sprutjournal. Mer information finns under Dokumentation.

Miljöhusesyn - egen tillsyn för lantbruk och trädgård

Miljöhusesyn är ett häfte som uppdateras varje år. Det är framtaget av LRF i samarbete med Jordbruksverket och kan beställas kostnadsfritt.

Med hjälp av checklistorna som finns i häftet kan du själv kontrollera att ditt företag uppfyller lagstiftningen. Du ser lättare om det finns brister som du behöver åtgärda. I checklistorna är tvärvillkoren markerade med en symbol.

Mer information om tvärvillkor

Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om vilka tvärvillkor som är knutna till miljöersättningarna. 

 

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48