Växtskydd

Inom jordbruks- och trädgårdsnäringen används växtskyddsmedel för att kontrollera ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp.
Spruta. Foto: Kajsa Lycke

Kurserna hålls under vinterhalvåret

Länsstyrelsen anordnar grundutbildningar och fortbildningar som ger behörighet att använda växtskyddsmedel för användning inom lantbruk, trädgård, golf och grönyteskötsel.  

Anmälan sker via Ping Pong: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog

Vid behov anordnar länsstyrelsen i Västra Götaland även en "sista chansen"-kurs för hela landet. Kursen är en fortbildningskurs. Har du missat att förnya din behörighet innan den 31 maj det år behörigheten går ut måste du gå om grundkursen en gång till för att få en ny behörighet.  

Behörigheter för att använda växtskyddsmedel, årshjul 

Viktigt med förebyggande åtgärder

Använd förebyggande åtgärder för att undvika eller begränsa spridningen av ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp. Växtskyddsmedel kan ses som ett komplement.

De vanligaste åtgärderna är:

  • en varierad växtföljd  
  • friskt utsäde och plantmaterial
  • noggrann plöjning och jordbearbetning
  • såtid och såteknik
  • gynna naturliga fiender 
  • biologisk och mekanisk bekämpning

Integrerat växtskydd

I den nya förordningen om bekämpningsmedel som började gälla  från 15 juli 2014, framgår det att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna principerna om Integrerat växtskydd (IPM). Det vill säga använda en kombination av åtgärder mot till exempel ogräs och skadegörare för att minska mängden bekämpningsmedel. Jordbruksverket har även tagit fram en föreskrift där det tydligare framgår vad IPM innebär i praktiken.   

Tänk på hälsa och miljö

Var försiktig när du använder växtskyddsmedel. 

Tänk på att:

Du som sprutar har ansvar att reglerna följs

Du som sprutar ansvarar för att gällande lagar och regler följs. Du måste både skydda dig själv och din omgivning. Allt ska dessutom dokumenteras i en sprutjournal.  

På vissa platser finns maskinstationer eller sprutförare som kan hjälpa till att utföra spridningen av växtskyddsmedel mot ersättning. Detta kallas ibland för legosprutning.

Om du söker EU-stöd är du ansvarig för att reglerna följs i jordbruksverksamheten även om någon annan utför växtskyddsarbetet. 

Kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen

Om du har frågor kring användning av växtskyddsmedel eller hur du får en säker förvaring och påfyllningsplats så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning.

Kontakta gärna Kristian Elwhagen Jochnick 010-2245590. Alternativt fråga efter en växtodlingsrådgivare hos vår växel : 010-2244000.

Behörighetsutbildningar

Länsstyrelsen anordnar grundutbildningar och fortbildningar som ger behörighet att använda växtskyddsmedel för användning inom lantbruk, trädgård, golf och grönyteskötsel.  

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-2245590
 
Eva Magnusson
010-2245306
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-2245248
 

 Mer information