Dokumentation

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det gäller både inom jordbruk och yrkesmässig trädgårdsodling.

Dokumentation gäller all yrkesmässig användning oavsett klassning på preparatet. 

Använd en sprutjournal

Om du sprutar själv eller om någon gör det på uppdrag av dig så måste dokumentationen (sprutjournalen).

  • alltid finnas på gården
  • sparas i minst tre år

Nya regler kring vad som måste dokumenteras i sprutjournalen

Från och med den 1 februari 2016 är det nya regler för vad som måste dokumenteras vid spridning av bekämpningsmedel. Som användare utomhus har reglerna minskat något. Tänk dock på att vissa noteringar kan vara väl värda att göra trots att det inte finns lagkrav på dem, så som temperatur, vindhastighet och vindriktning.  

Det som ska finnas med i journalen är:

  • Skifte. Ange skiftesnummer eller fältnamn.
  • Datum och klockslag. Anges med närmaste heltimme.
  • Växtskyddsmedlets namn. Skriv namnet så som det står på etiketten.
  • Dos. Anges med samma måttenhet som på etikett
  • Karenstid. Det skall tydligt framgå på förpackningen om preparatet har en karenstid och anges alltid i dagar. För in skördedatum när det finns karenstid. Finns ingen karenstid notera förslagsvis saknas.
  • Bifarliga preparat. Ange om det finns blommande växter eller inte.
  • Fasta och anpassade skyddsavstånd. Anges i meter.
  • Syfte med bekämpningen. Ogräs, totalbekämpning, svamp, insekt eller blastdödning är exempel.

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48
 

 Publikationer