Avdriftsreducerad utrustning

För vissa preparat är det krav att använda avdriftsreducerande utrustning vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Krav på avdriftsreducerande utrustning finns bland annat för att vi ska skydda vår miljö och vattenlevande organismer. Det ger dig också fler spruttimmar beroende på att tekniken är mindre känslig för vindpåverkan.

För att klassas som avdriftsreducerande ska utrustningen finnas med på en lista som du hittar på Säkert Växtskydds hemsida. Listan uppdateras vanligtvis en gång per år.

Exempel på avdriftsreducerande utrustning som finns med på listan:

  • Injektormunstycke
  • Vissa sprutor med lufttillsats
  • Släpduk

Observera att varje utrustning i listan har ett villkor för att uppfylla kraven. Det kan gälla till exempel tryck eller bomhöjd.

Vissa preparat har krav på avdriftsreducerande utrustning

Då du använder ett preparat som har krav på att avdriftsreducerande munstycken ska användas måste dessa munstycken användas för hela fältet. Det räcker inte att enbart använda munstyckena i fältkanterna. Kravet finns oavsett om det är en ren produkt eller i en blandning med andra verksamma substanser.  

Information om preparatet har krav på avdriftsreducerande utrustning finner du på vanligen på etiketten eller i vissa fall i säkerhetsdatabladet under punkt 15. Läs noga innan användning.

Så fungerar tekniken

När droppen lämnar munstycket vill vi att så mycket som möjligt av den når sitt mål som till exempel ett ogräs eller en insekt. Ett vanligt spaltmunstycke bildar många små droppar (fin-medium duschkvalitet) som innehåller lite energi. De påverkas då lätt av vind, värme och sprutans hastighet.

Genom att använda avdriftsreducerande utrustning jobbar vi med teknik som minskar avdriften betydligt. Det kan vara med luftinblandning i munstycket, så kallade injektor-munstycken eller med luftassisterade sprutor. Har du ett så kallat lodrift-munstycke är det troligtvis inte godkänt som avdriftsreducerande.

Fördelar med avdriftsreducerande utrustning:

- Skyddsavstånden kommer kunna minskas.

- Fler spruttimmar eftersom du har möjlighet att köra när vanlig utrustning hade gett för stor avdrift på grund av vindavdrift.

- Effekterna på omgivande miljö minskar.


Prototyp för injektormunstycke

Hur stor är då skillnaden mot vanlig utrustning?

Vid en vätskemängd på 150 liter/ha kan du genom om att byta till 50 procent avdriftsreducerande munstycken, vid körning med 40 cm hög bomspruta, en vindstyrka på 3 m/s och 15 °C, minsk avdriften från 6,5 liter sprutvätska/ha till 1,7 l/ha.

Mer information

Säkert Växtskydds hemsida hittar du mer ingående information om avdriftsreducerande teknik.

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48