Appar

För att underlätta växtskyddsarbetet kan du ta hjälp av appar. Jordbruksverket har ett flertal olika som du kan ladda ner till din smartphone eller platta. Apparna kan hjälpa dig med uträkningar, artidentifiera, hålla dig nyhetsuppdaterad och mycket mer.

Du lan lagga ner apparna till din smartphone via AppStore eller Google Play.

Nyhetsappen:

Visar nyhetsflödet från Jordbruksverkets hemsida, alltså nyheter inom lantbruket. Under fliken nyhetsbrev kan du kontinuerligt följa växtskyddssäsongen.

Trädgård:

Här få du hjälp med att både identifiera samt bekämpningstips av skadegörare som finns på friland och i frukt- och växthusodlingar.

Växtskydd:

Hur bekämpar du svamp och insekter mest effektivt? Denna app tipsar om bekämpning i lantbruksgrödor. Först väljer du en gröda och därefter skadegöraren. Du får upp information om sjukdomsangreppet, bekämpningstidpunkt, preparat och dos.   

Ogräsdatabasen:

Ogräsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta rätt preparat eller blandningar som bekämpar olika ogräs på åkermarken. Du väljer gröda och därefter de ogräs du vill bekämpa. Du får också klicka i önskvärd ogräseffekt, > 90 % mycket god eller > 70 % god effekt.

Resultatet av sökningen ger förslag och ibland endast ett alternativ. Rekommenderad dos, pris för behandlingen, information om preparatet/blandningen och utvecklingsskala visas.  

Spridarval:

Spridarval är ett hjälpmedel för val av spridare och kalibrering av lantbrukssprutor med bom, där avståndet mellan munstyckena är 50 centimeter. Applikationen ger information om hastighet, vätskemängd, spridarstorlek, tryck, tillverkare (fabrikat), duschkvalité samt om munstycket är godkänt för avdriftsreduktion.

Exempel på övriga applikationer som berör växtskydd:

  • Dupont tank mix 
  • Syngenta tankcalc 
  • TapLogic Tank Mix Calculator
  • Hardi nozzles
  • GreenCast Turf
  • Hjälpreda
  • Yara CheckIT
  • Yara TankmixIT

 

 

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48