Arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning

Det är dina händer och kroppens framsida som är mest utsatta för växtskyddsmedel. Detta gäller särskilt när du blandar till eller rengör din spruta.
Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel, broschyr arbetsmiljöverket i samarbete med sjv och LRF

Det är viktigt att du skyddar dig

I broschyren Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel får du många bra råd om vilken skyddsutrustning du behöver när du arbetar med:

  • spruta med bom
  • växthus
  • rygg- eller handspruta
  • fläktspruta 

Broschyren är framtagen av Arbetsmiljöverket i samarbete med Jordbruksverket och LRF.

På preparatets etikett och informationsblad står också vilken skyddsutrustning som krävs.

Webbplatser med information och filmer

På Arbetsmiljöverkets webbplats, temasida om växtskydd finns mer information om hur du ska skydda dig. Där kan du även beställa egna exemplar av broschyren eller ladda ner den som pdf.

Korta filmer som visar hur du ska vara klädd vid olika bekämpningsarbeten hos Arbetsmiljöverket. Önskar du mer information kan du exempelvis besöka www.greppa.nu, www.sakertvaxtskydd.se eller www.jordbruksverket.se.

I växthus är du särskilt utsatt

Vid dimning eller högtryckssprutning i växthus används mycket små droppstorlekar. Dessa små droppar finns kvar i luften i flera timmar.

Om du använder ryggspruta bär du tanken på din rygg. Dessutom går du direkt i sprutdimman under bekämpningsarbetet. Var noga med att skydda din kropp och använd andningsskydd.

Säker växtskyddshantering i växthus, broschyr Greppa näringen

Läs mer i broschyren

Det kan finnas rester kvar på bordskanter och övrig utrustning efter en bekämpning i växthus. Använd gärna handskar och ett förkläde om du arbetar med behandlade växter.

I broschyren Säker växtskyddshantering i växthus från Greppa näringen finns mer information att läsa.  

Din arbetsgivare är ansvarig

Om du arbetar med växtskyddsmedel är din arbetsgivare skyldig att ge dig en personlig skyddsutrustning. Din arbetsgivare måste också se till att du använder den. 

  • utrustningen ska rengöras direkt efter användning
  • förvara utrustningen skild från arbetskläder, vanliga kläder och bekämpningsmedel. Gärna i ett eget skåp
  • kontrollera att skyddsutrustningen är hel inför varje odlingssäsong och byt ofta
  • Kontrollera hållbarheten på gas-och partikelfilter och byt inför varje säsong. Filtret är mättat om du känner lukt eller om det blir tungt att andas. För din egen säkerhet är det viktigt att byta innan filtret är mättat.

 

 

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48