Regler -växtnäring och stallgödsel

För att minska övergödningen finns det regler om stallgödsel och växtnäring.

Regler om miljöhänsyn i jordbruket finns bland annat i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) och i Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62), inklusive allmänna råd.

Reglerna handlar bland annat om lagring av stallgödsel, spridning av gödsel, vinterbevuxen mark samt begränsningar i tillförsel av gödsel. I de nitratkänsliga områdena gäller speciella regler. Många av reglerna är tvärvillkor, speciellt i de nitratkänsliga områdena.  

Läs vidare om vilka regler som gäller för dig med hjälp av rubrikerna till vänster.  

Kostnadsfri rådgivning – Greppa Näringen!

Länsstyrelsens arbete sker bland annat genom rådgivning inom Greppa Näringen, ett kunskaps- och rådgivningsprojekt för lantbrukare. Greppa Näringen ger dig möjligheter till en anpassad rådgivning utifrån din egen gårds behov och förutsättningar.

Syftet med rådgivningen är till exempel att du ska få kunskaper om hur du hushåller med växtnäringen på bästa sätt. Inom Greppa Näringen kan du bland annat få en växtnäringsbalansberäkning och uppföljning av den enskilda gårdens behov.

Läs mer om vårt arbete med Greppa näringen i Västra Götalands län.