Kemiska formler

Ibland är kemiska formler den enda innehållsdeklarationen, som finns på till exempel ett gödselmedel. Det gör att det kan vara svårt att reda ut vilka ämnen ett medel innehåller. Även en del livsmedelstillsatser anges emellanåt enbart med sin kemiska formel.

Här hittar du en tabell med olika näringsämnen och vilka former de måste finnas i för att de ska vara direkt tillgängliga för växterna. 

 

Ämne  Växttillgänglig form Kommentar
B=Bor H2BO-, HBO3²-, BO- (borat eller borsyra) eller XXBO3  
C=Kol, (engelska: Carbon)  CO2 (koldioxid) Kol finns ofta i gödselmedel eller i kalkningsmedel i form av XXCO3. Dessa salter är sällan direkt vattenlösliga och kan vid blandning ställa till problem med igensättning av munstycken  när saltet plötsligt utfälls.
Ca=Kalcium Ca²+, CaXX eller i sällsynta fall Ca-kelat  
Cl=Klor Cl- eller XXCl  
Co=Kobolt Co²+, CoXX eller Co-kelat  
Cr=Krom Cr²+ eller CrXX eller Cr-kelat  
Cu=Koppar Cu²+, CuXX eller Cu-kelat  
Fe= Järn (engelska: Iron) Fe3+, FeXX eller Fe-kelat  
H=Väte (engelska: Hydrogen) H2O (vatten) Väte ingår i många joner.
I=Jod I- eller XXI, ibland XXI3  
K=Kalium (engelska potassium). K+ eller KXX  
Mg=Magnesium Mg2+, MgXX eller i sällsynta fall Mg-kelat  
Mn= Mangan Mn2+, Mn3+, Mn4+, MnXX, XXMnXX eller Mn-kelat  
Mo=Molybden MoO4 2- eller XXMoO4  
N=Kväve (engelska: Nitrogen) NH4+ (ammonium) NH4XX, NO3- (nitrat), XXNO3 eller CO(NH2)2 (urea eller carbamid-N)  
Na=Natrium (engelska: Sodium) Na+ Finns bland annat i havssalt. Oönskad i trädgårdsodling utom möjligen till havtorn och sparris.
Ni=Nickel Ni 2+ eller NiXX eller Ni-kelat  
O=Syre (engelska: Oxygen) O2 (syregas) Syre ingår i många joner.
P=Fosfor (engelska: Phosphor). H2PO4-, HPO42-, PO43- (fosfat) eller XXPO4  
S=Svavel (engelska: Sulphur). HSO4-, SO42- (sulfat) eller XXSO4  
Se= Selen SeO42- eller XXSeO4  
Si=Kisel (engelska: Silicium). H3SiO4-, H2SiO42-, HSiO43-,SiO44- (silikat) eller XXSiO4  
Zn=Zink Zn2+ , ZnXX eller Zn-kelat  

XX=valfri förening av grundämnen. Helt ovetenskapligt står ämnena i alfabetiskt följd efter sina bokstavsbeteckningar.