Grön mark

I Västra Götaland ska alla lantbruksföretag med minst fem hektar ha minst hälften som ”grön mark”.
Grön mark

Följande grödor räknas som ”grön mark”

 • Vall och vallinsådd
 • Höstoljeväxter
 • Höstsäd
 • Bevuxen, insådd träda
 • Obearbetad stubb efter spannmål och oljeväxter
 • Foderbetor, morötter, rödbetor dock ej potatis
 • Fleråriga frukt- och bärodlingar
 • Energiskog
 • Fånggrödor

Tidpunkter för sådd och brytning 

 • Fleråriga grödor, obearbetad stubb och fånggrödor (undantag, se nedan) får brytas tidigast den 10 oktober.
 • Fånggröda och höstsådda grödor ska sås senast den 5 oktober.Fånggröda sådd efter den 1 augusti, får brytas tidigast nästa vår.
 • Vallar, bevuxen träda och fånggröda med mer än 25 % baljväxter (marktäckning, inte utsädesmängd) får brytas tidigast nästa vår.