Gojibär

Gojibär hör till de nya ”superbären” med extremt högt innehåll av nyttigheter. På denna sida finns det information och bra tips för dig som är intresserad av att börja med gojibärodling.

Gojibär innehåller, förutom mineraler och vitaminer i bärsaft och skal, även nyttiga proteiner och bitterämnen i fröna. Särskilt bitterämnena verkar mycket gynnsamt för matsmältningen. Tyvärr finns det en tydlig tendens till att de sorter som smakar sötast har ett lägre innehåll av nyttigheter (som mineraler och bioaktiva ämnen) än sorter med mindre sockerhalt. Därför bör kanske gojibär i högre grad räknas som en fruktgrönsak (som släktingen tomat) än som ett traditionellt sötsmakande bär.

Planering och skötsel

Du kan med fördel använda ett liknande odlingssystem som vinodlare använder. Då binder du upp plantorna i spaljé, med en grundstam och 3-4 huvudgrenar per planta. Övriga sidogrenar tas bort efter första skörden (det vill säga ett år efter att de bildats). Från dessa huvudgrenar vill du få ut så många och långa årsskott som möjligt, som hänger ner bredvid spaljén (om de inte frivilligt gör detta, böjs de ner för hand). Det är på dessa skott som blommorna och senare frukterna kommer. Det är bra att plantera ut så snabbt som möjligt efter att plantorna ankommit.

Här kommer några tips för plantering och skötsel av gojibär:

  • Välj en odlingsplats med god solinstrålning. Du kan med fördel odla i växthus eller tunnel. Under mycket soliga förhållanden under högsommaren måste växthusen skuggas för inte att steka plantorna, och tunnlarna behöver luftas noggrant.
  • Gräv eller borra cirka 30 cm djupa hål och vattna rikligt i hålen.
  • Lägg en skyffelfull mulljord i varje håla. 
  • Ta ut varje planta ur krukan, placera plantornas rotklump i hålorna, fyll på med jord och tryck till. Hela rotklumpen måste täckas med jord. 
  • Ge en matsked startgödsel per planta, exempelvis hornmjöl.
  • Planteringsavstånd 70-100 cm mellan plantorna i raden och så smalt radavstånd som företagets gräsklippare medger, dock minst 1,5 m. Om man redan är bärodlare och inte har brist på mark kan det vara en fördel – rent arbetsmässigt – att hålla samma avstånd mellan gojibärraderna. 
  • Vattna regelbundet och rikligt. Det är viktigt att jorden är genomsläpplig och väldränerat, stående vatten tål buskarna inte.  
  • Beskär buskarna under höst/vinter efter att skörden avslutats. Nästa års huvudgrenar toppas i 180 cm höjd, max 3-4 huvudgrenar per planta får finnas kvar. 
  • För pollinering sätter du förslagsvis in tio humlesamhällen per ha i mitten av juli, och upprepar detta när buskarnas andra blomning sätter in i september.

Odla i plasttunnlar eller växthus

Gojibär har en seg mognadsstart vilket gör att odling i Sverige bör ske i antingen plasttunnlar eller växthus. Annars kommer en stor del av skörden inte hinna mogna fram.

I en åtta meter bred ”hallon-tunnel” med höga ben bör du kunna odla tre rader gojibär. Förutsatt att spaljéerna hålls smala och max 180 cm höga. I kanterna är det klokast att ha plast. I de bredare gångerna i mitten passar det utmärkt att ha gräsbanor med blommande örter.

En annan möjlighet är odling i gamla växthus. Sättningen av nya blommor börjar redan vid bladfall, det vill säga att gojibärbuskarna kan sätta igång så snart temperaturen kommer över 9°C på vårvintern och fortsätta till långt fram i december. Även bladen tål några frostgrader utan att ramla av.

Bekämpa ogräset

Ogräset är en ständigt ovälkommen gäst. Så även i gojibärodlingar. Att handhacka räcker oftast inte. En variant är att plantera allt på en smal remsa av hållbar mypexplast. Det försvårar dock gödslingen med fastgödsel, som då måste ske i varje håla för sig.

Ett fingerhjul på varje sida om gräsklipparen är ett annat alternativ, både för att bekämpa ogräs och för att mylla ner gödseln, så att kvävet i gödseln inte avdunstar i form av ammoniak.

Bladgödsla mot spinnkvalster 

Det största växtskyddsproblemet för gojibär är spinnkvalster. Att bladgödsla med vattenglas (ett natriumsilikat i lösning) kan vara ett sätt eftersom vattenglas är känt för att ha en bieffekt mot spinnkvalster. Bladgödsla fram tills blomningen börjar, vilket sker i slutet av juli. Bladgödslingen kan eventuellt fortsätta även efter blomningen men bör då vara i en lägre dos för att inte skada blomningen.

Bladlöss och bladloppor

Ett sätt att bekämpa bladlöss är att jobba med nyttodjur, främst tvestjärtar. Dessa kan placeras i upphängda, halmfyllda upp- och nervända blomkrukor i buskarna. Detta är en vanlig metod bland annat hos många växtsvenska fruktodlare.

Mot bladlopporna kan du testa pudring med aska. Det är en metod som med framgång används som förebyggande åtgärd i grönsaksodling. Bladlopporna dör inte av behandlingen, men tappar aptiten för de behandlade bladen. Bladlopporna är i övrigt bara ett problem periodvis. Mellan angreppen försvinner de till synes helt från odlingen.

Skörden

När buskarna odlas i spaljé kan man plantera dem på endast 70-100 cm avstånd i raden och med ett radavstånd på bara två meter. Det betyder mycket beskärningsarbete, men också att plockningen går förvånansvärt snabbt. Den lätta tillgången till de bärande skotten minskar även den otrevliga kontakten med törnarna.

Detta gäller bär utan fluga. Om bären ska plockas med fluga minskar plockhastigheten med ytterligare 20-30 procent. Bär som plockas med foderbladen kvar håller betydligt bättre än bär som plockas utan foderblad. Bär som plockas med foderblad håller upp till två veckor i kyl.

Skörden på friland är så sen att en stor del av bären skulle frysa bort. Därför är odling i tunnel eller växthus att rekommendera. För att mogna fram bären krävs en temperatur på över 9-10°C. Men omogna bär kan tåla temperaturer ner till -6°C. Karten färgas lila av kylchocken, men mognar till normal röd färg om kylan följs av en värmeperiod. Även bladen färgas violetta av frost, men återhämtar sig oftast, precis som bären. Det går även att utnyttja bladen, som också innehåller höga halter av antioxidanter och bitterämnen. Det går till exempel att torka och jäsa bladen till örtte.

Kontakt

Är du intresserad av att testa ekologisk odling av gojibär i Västra Götalands län, Halland eller Örebro län, ta kontakt med
Kirsten Jensen: rådgivare för yrkesmässig trädgårdsodling
E-post: kirsten.jensen@lansstyrelsen.se 
Telefon: 070-571 53 51 

 

 

 

 

Ett antal gojibär samlade i en öppen handflata 

Gojibär innehåller många nyttigheter. Foto: Kirsten Jensen

 Gott exempel

Familjen Abel driver en av Tysklands första och största gojibärodlingar (en engelsspråkig sida är under utveckling).