Biologi

Flyghavren är ett vårgroende ettårigt gräs med många olägenheter och som trivs på kalkhaltig jord liksom på mulljord. Den gror under hela växtsäsongen men huvudsakligen på våren, cirka fem procent gror på hösten.
Flyghavre i havre. Foto: Karin Almgren

Är det en flyghavreplanta som du har hittat är det stor risk att det finns fler!

Flyghavrevippan är lätt att känna igen på sitt karakteristiska utseende, den är:

 • Yvig och gles
 • Hängande vippgrenar

Den fullbildade plantan skiljer sig främst från vanlig havre genom att den mognar från toppen av vippan och nedåt samt att kärnan har en skålformig bas som gör att den lätt drösar vid mognad.

Kännetecken

I tidigt utvecklingsstadium är det svårt att skilja flyghavreplantan från vanlig havre. Ett sätt är då att gå ut i ett fält där man av erfarenhet vet att det tidigare har funnits flyghavre. Hittar man då plantor som liknar stråsäd mellan såraderna är det viktigt att ta reda på om det verkligen är flyghavre.

Typiska kännetecken är:

 • Bladkanterna, som framförallt vid bladbaserna, har långa utstående  hår. Håller du upp plantan mot ljuset och tittar längs med kanten av bladskivan så syns den ljusa hårigheten ganska bra.
  OBS! Håren på bladskivan

Kärnans utseende. Genom att försiktigt gräva upp plantan kan du hitta den för flyghavren typiska kärnan som oftast är mörkt brun-grå till färgen men den kan variera från svart till ljust gul.

Det mest typiska och viktigaste kännetecknet är kärnans skålformade bas som dessutom ofta har en karakteristisk hårighet. När kärnan sitter i vippan kan du även hitta ett långt spiralvridet, vinkelböjt borst.

 

 • Flyghavreplantan är ofta högre än den omgivande grödan. Den fullbildade plantan är 30-150 cm hög och den går i vippa från slutet av juni till augusti, ofta före den omgivande grödan.  Flyghavreplantan ofta högre - än den omgivande gröda

  Skördeförlust (konkurrensförhållande)
  Flyghavren uppförökar sig lätt och medför stora skördesänkningar om den får möjlighet att sprida sig. Se diagram.
Antalet flyghavreplantor och kärnskörd av korn i obehandlade försöksrutor i ett långliggande flyghavreförsök