Spridning

Här kan du hitta information om flyghavrens spridningsvägar.

Växtföljder

Uppförökning av flyghavre sker i växtföljder med stor andel vårsäd, då flyghavren är ettårig, vårgroende och trivs därmed bäst i vårsäd.

Fodersäd

En spridningsväg är fodersäd som inte finmalts, trots flyghavreförekomst. Flyghavrekärnor behåller sin grobarhet i stallgödsel och kan, hur gödseln än hanteras, bidra till flyghavrens spridning.

Maskiner

Flyghavre, som inte drösat vid tröskningen, kan spridas till andra fält om tröskan inte rengörs (använd tryckluft för rengöring). Det är speciellt viktigt att informera om flyghavreförekomst vid maskinsamverkan.

Vilt

Flyghavre kan fastna i djurens päls eller passera genom matsmältningsapparaten utan att förstöras. Flyghavren uppträder ofta först under elektriska ledningar och telefontrådar där fåglar brukar sitta.

Täck dina vagnar vid transport

Flyghavre är lättare än spannmål och förflyttas därför uppåt i ett lass.

Vatten

Översvämningsmarker bör om möjligt plöjas omedelbart efter skörd så att inte flyghavrekärnor kan flyta med nedströms och infektera andra områden.

Flyghavre är vanligt vid översvämmade områden. Foto: Karin Almgren