Ekologisk växtodling

Intresset för matens ursprung blir bara större och större. Konsumenternas efterfrågan på ekologiska råvaror ökar i takt med intresset. Ekologisk växtodling är ett sätt att utveckla ditt företag och kan ge ökad lönsamhet.
Ogrässkärning. Foto:Jan hill

För att få odlingen att fungera är det viktigt att ha en bra grund i odlingen, att arbeta förebyggande och att ha ett kretslopps-tänk. Utnyttja markens och luftens förmåga att leverera det som växterna behöver. Några av grunderna för en fungerande odling är:

  • Ha en varierad och anpassad växtföljd.

  • Odla vall, vallfrö eller gröngödsling med kvävefixerande baljväxter.

  • Utnyttja förebyggande åtgärder mot ogräs och skadegörare.

Bekämpa ogräset

Med förebyggande åtgärder som varierad växtföljd och utnyttjande av grödornas konkurrensförmåga kan ogräsen hållas på en hanterbar nivå. Maskinsystem som ogräshackning och ogrässkärning, är exempel på effektiva sätt att bekämpa ogräsen och ge en lönsam odling. Det gäller att bekämpa ogräsen när de är som svagast och därmed minst möjlighet att föröka upp sig.

Ekologiskt utsäde

Utsädet till den ekologiska odlingen måste, för de flesta grödor, vara ekologiskt odlat. Vid användning av konventionellt utsäde är det viktigt att det inte är kemiskt betat. Aktuell tillgång på utsäde och eventuella dispenser för användning av konventionellt utsäde hittar hos Jordbruksverket

Växtnäring

På den ekologiska gården försöker man bygga upp näringsförrådet i marken på lång sikt. Detta gör man genom odling av vall och gröngödsling samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel.

Det finns ekologiska gödselmedel att köpa, ofta baserade på olika kretsloppsprodukter. Dessa gödselmedel är många gånger lönsamma sätt att öka produktionen.

Läs mer i Jordbruksverkets skrift om att sprida organiska gödselmedel.

Kostnadsfri rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, information och utbildning om ekologiskt lantbruk. Även inom Greppa Näringen finns rådgivning som är skräddarsydd för dig som är intresserad av ekologisk odling. Kontakta gärna våra rådgivare för att få svar på dina frågor eller för ett kostnadsfritt rådgivningsbesök.

Även andra rådgivningsorganisationer erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekologiskt lantbruk. Hitta kontaktpersoner för:

Sjuhärad

Skaraborg 

Väst 

Åker med ekologiskt odlade grödor