Stöd till bredband

Här hittar du senaste nytt om stöd till bredband. Här finns även information om utbetalning och handläggning.

Information om datum och medel

Kommande beslutsdatum för ombeslut och utbetalningsbeslut är 11 och 17 april samt 3 maj.

Frågor och svar om projektstöd till bredband

Vad ska en ansökan om stöd innehålla

Den 7 juli 2016 beslutades om en ny föreskrift för projektstöd till bland annat bredband (SJVFS 2016:19). Där bekräftas att en ansökan ska innehålla följande för att kunna prövas av myndigheten:

 • Fullständigt ifylld blankett
 • Budget enligt mall
 • Samråd med aktuell kommun
 • Områdeskarta
 • Firmateckningsintyg
 • Underlag som styrker anslutningsgrad

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen.

Information för marknadsaktörer om aktuella projekt

Om du som marknadsaktör redan har planer på att bygga ut i samma område där ett projekt har ansökt om stöd ska du höra av dig till länsstyrelsen i det län som är aktuellt. Länsstyrelsen kommer då att starta en utredning.

Du som marknadsaktör kommer då att få beskriva dina utbyggnadsplaner. Ett projekt kan inte få stöd om det finns en marknadsaktör som planerar att bygga utan stöd inom tre år i samma område som är avgränsat för projektet.

Utbetalning

Förskottsutbetalning

Du kan ansöka om förskottsutbetalning när du fått beslut om stöd. Vi handlägger ärenden löpande.

E-ansökan om förskott (öppnar Jordbruksverkets webbplats i samma fönster) 

Glöm inte registrera ditt kontonummer på Mina Sidor på Jordbruksverket. Den fullmakt du har behöver kanske uppdateras för att gälla ansökan om utbetalning och ändring av kunduppgifter.

Tänk på att förskottsutbetalningen är ett ”lån” som ska betalas tillbaka vid slututbetalningen. 20 procent av det totala stödbeloppet betalas inte ut förrän vid slututbetalningen och eventuellt förskott dras då av från de 20 procenten.

Delutbetalning

Du kan ansöka om delutbetalning efter att du har deltagit på infoträffen om utbetalning. Vi rekommenderar samtliga stödsökande att ha någon som deltar på informationen. Vi räknar med att börja handlägga ansökningar om delutbetalningar i december. När det gäller slututbetalning så är det ännu inte möjligt att ansöka om det.

Ansökan om ändring av beslut om stöd

Vad ska en ansökan om slutlig utbetalning innehålla

För att vi ska kunna handlägga din ansökan om utbetalning är det viktigt att du skickar med rätt dokumentation.

Detta ska vara klart vid slutredovisning av ett bredbandsprojekt  

Ansökan om delutbetalning

Det är mycket viktigt att du särredovisar projektet i din bokföring, ända ner på verifikationsnivå, det vill säga en särskild bokföringskod eller med ett eget kostnadsställe som endast berör ditt projekt eller din investering. Bifoga huvudbok/projektredovisning vid ansökan om delutbetalning.

Bifoga filer

Du kan bifoga filer till din ansökan om delutbetalning istället för att skicka papper – tänk då på att döpa filerna till Fakturor 1-20, Betalningsbevis 1-20, Upphandlingsdokument och så vidare. Bifoga dem innan du trycker på Skicka. Det går inte att bifoga i efterhand som i själva e-ansökan om stöd.

Jordbruksverkets webbsida för utbetalning av stöd står detaljerad information om hur du går tillväga.

Ansökan för perioden 2014-2020

De största förändringarna för de föreningar som söker Projektstöd för bredband, från 2014, är bland annat att:

 • ansökan är digital genom e-legitimation
 • ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader
 • alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp
 • det är poäng istället för kölista som gäller
 • samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov.

De ansökningar som kom in till myndigheten före 7 juli 2016 följer reglerna för stödet i föreskriften SJVFS 2015:35, uppdaterad version är SJVFS 2016:2. De ansökningar som kommit in efter 7 juli ska följa regelverket i SJVFS 2016:19.

Alla varor och tjänster i ett bredbandsprojekt ska konkurrensutsättas, även om ni tänker sälja er fiberinvestering. Jordbruksverket har förtydligat informationen.

I förslaget till föreskrifter var det tidigare förslaget: ett sammanlagt belopp om 100.000 kronor för ”Allmänna utgifter” Projektledning, Upphandling och Ekonomitjänster under projekttiden. Detta belopp har genom den beslutade förändringen av föreskriften höjts till: antingen –5 procent av totalbudgeten, eller 1,5 miljoner kronor.

Vad som också har förtydligats är: inom varje budgetgrupp kan du köpa in varor och tjänster om högst 250.000 kronor utöver från annan än den du har upphandlat genom konkurrensutsättning. Dock behöver du ha minst två offerter på priser som visar att du gjort en mindre konkurrensutsättning av den kostnadsposten.  

När du genom att göra en ny ansökan, överlåter en ansökan från en privatperson till en landsbygdsfiberförening, använd denna blankett: byte av sökande - ansökan om stöd. Underteckna och skanna in och lägg under det nya journalnumret tillsammans med övriga bilagor som är aktuella för din ansökan.

Handläggning pågår

Handläggningen av investeringsstöd till bredband pågår för fullt. Från och med den datum du fått som ansökningsdag på din ansökan kan du börja dra på dig kostnader, men på egen risk, tills du fått beslut om stöd. 

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. I Västra Götaland behöver du över 345 urvalspoäng för att få beslut om stöd. Alla möjligheter och villkor hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om:

"Ansökningskartan" och bifogade filer

PTS har lanserat en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). Denna karta ska användas som bilaga till ansökan om stöd. Nu finns flera nyheter i bredbandskartan som gör den ännu mer användbar.

Ytterligare en nyhet är att sökande från och med mars själva kan bifoga bilagor till sin ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Områdeskartan

Områdeskartankommer att publiceras på vår webbplats under särskild länk som ett offentligt samråd. Om någon annan än den sökande inom de närmaste tre åren, tänkt bygga för fiber i något av områdena på kartorna, ska de kontakta Länsstyrelsen inom 30 dagar från publiceringsdatum.

Om två eller flera sökande med respektive geografiska områden, går samman i ett gemensamt projekt, ska respektive område ändå vara sammanhängande, antingen genom att respektive område skiljts åt genom redan befintligt NGA-kvalitetsnät emellan områdena, eller att en tätort skiljer områdena åt. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på områdeskarta.

Bredbandskartan

Bredbandskartan används för att visa om det redan finns bredband av NGA-kvalitet i det område som projekterar för landsbygdsfiber. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på karta som visar eventuell NGA-kvalitet.

Branschlänkar för landsbygdsfiberföreningar

Ett samarbete mellan oberoende fiberföreningar i Västsverige håller på att ta form.

Byanätsforum - en organisation för lokala bredbandsnät

Läs mer om fibersamverkan i Västsverige

Gör en intresseanmälan till Fibersamverkan i Västsverige

Västfiber - ett samarbete mellan lokala fiberföreningar

Vill du veta mer?

Bredbandskartan

Lantmäteriet

Post- och Telestyrelsens bredbandsuppdrag

Länsstyrelsens information om samråd för fiberföreningar

PTS Byanätsforum

Stiftelsen för internetinfrastruktur

Presentationer från den regionala bredbandskonferensen 13 september.

 

 Kontakta oss

Monica Ek-Remmerth
010-224 52 69

Lilian Gustafsson
010-224 52 35

Pernilla Svensson
010-224 52 77

Tomas F Larsson
010-224 52 27

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 Content Editor ‭[2]‬

EU-flagga (klicka på bilden för större format)

Länsstyrelsen Västra Götalands läns logga (klicka på bilden för större format) 

Klicka på loggan för större bild.

 Starta & driva bredbandsförening

Hitta matnyttig information om att komma igång med föreningen och arbetet:

Coompanions Fiberhandbok

Markavtal - Bredbandsforum

Bredband på landsbygden

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt

Så gör vi på Gotland - En studie av byanätsprocessens behov av organisatoriskt stöd, lärande och engagemang.