Stöd för samarbetsprojekt

Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla landsbygden genom samarbeten. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsförädling eller inom miljö och klimat.

Syftet med stödet är att gynna samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället. Samarbeten kan vara att utveckla nya produkter och idéer, nya servicelösningar eller andra verksamheter på landsbygden.

Ansökan om stöd som hanteras av Länsstyrelsen

Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb kan sökas inom delåtgärderna 16.2 och 16.9 fokusområde 6.a.

Stöd till samarbete mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan kan sökas inom delåtgärd 16.4 fokusområde 3a.

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ansökningar löpande. Beslut tas fyra gånger om året enligt handlingsplanen. Vem som beviljas projektstöd till investeringar avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen.

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen

Läs mer om bedömningsgrunderna

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet