Rekreation och turism

Du kan få stöd till investeringar i till exempel vandringsleder, badplatser, lekplatser och turistinformation.

Varför stöd till rekreation och turism?

Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa ett attraktivt, lättillgängligt naturlandskap till nytta och nöje för både boende och besökare. Det ska även bidra till att möjligheterna för rekreation turism ökar på landsbygden.  

Ansökan om stöd

Ansökan görs elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats. Vem som beviljas projektstöd till investeringar avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen.

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet 

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Vem kan söka stöd?

Stöd kan sökas av företag, föreningar, andra organisationer, regioner, landsting, kommuner och myndigheter.  

Ersättningsnivå

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare inom en period av tre år.  

Stöd ges till högst 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. 65 procent från landsbygdsprogrammet och medfinansiering från annan offentlig aktör med minst 25 procent. Dessutom måste du alltid ha minst 10 procent privat finansiering. 

Med annan offentlig aktör menas pengar från t.ex. kommuner, myndigheter eller andra offentliga finansiärer. 

Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i utgifter som ger rätt till stöd.

Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad.
Ersättningsnivå:
- 950 kronor per 100 meter i skog
- 600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas
- 100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som betesmark och väg.  

I Västra Götalands län prioriteras investeringar som: 

  • Utvecklar lokalt engagemang, småskalig turism och bidrar till samverkan 
  • Tillgängliggör det attraktiva odlingslandskapet med dess ingående natur och kulturvärden, gynnar det rörliga friluftslivet och förmedlar kunskap om landskapet och bygden
  • Helhetssyn på natur, kultur och tillgänglighet. Åtgärderna bör också innefatta tillgänglighetsanpassning
  • Bidrar till att stödja och utveckla traditionell småskalig matkultur till en matupplevelse för besökare
  • Vandringsleder
  • Investeringar i gemensam turistinformation och webbplatser där information också finns om småskaliga företag inom besöksnäringen och landskapsturism i bygden/regionen, som är översatt till minst ett internationellt språk.    

Det här kan du få stöd för

  • Du kan få stöd för investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för vandring, cykel, kanot och skoter. Dessa ska vara fria att använda för allmänheten.
  • Du kan också få stöd för att ta fram och sprida turistinformation. Som turistinformation räknas information som syftar till att få fler besökare till landsbygden. Det kan exempelvis vara turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om bygden och de natur- och kulturarv som finns

Läs mer

Mer information om investeringar i rekreation och turism hittar du på Jordbruksverkets webbplats

 

 

 

 

EU-flagga: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling