Fritids- och idrottsanläggningar

Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

Varför stöd till fritids- och idrottsanläggningar?

Detta stöd ska bidra till att ge en hållbar utveckling av fritids- och idrottsaktiviteter till boende, besökare och verksamma på landsbygden. Stöd ges för investeringar till aktörer som vill skapa och behålla fritids- och idrottsaktiviteter på ett hållbart sätt och med en helhetssyn på lokalsamhället.  

Ansökan om stöd

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst.  Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Vem som beviljas projektstöd till investeringar avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen.

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Vem kan söka stöd?

Stöd kan sökas av företag, föreningar, andra organisationer, regioner, landsting, kommuner och myndigheter.  

Ersättningsnivå

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare inom en period av tre år.  

Stöd ges till högst 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. 65 procent från landsbygdsprogrammet och medfinansiering från annan offentlig aktör med minst 25 procent. Dessutom måste du alltid ha minst 10 procent privat finansiering. 

Med annan offentlig aktör menas pengar från t.ex. kommuner, myndigheter eller andra offentliga finansiärer.  

Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i utgifter som ger rätt till stöd.

Mer om ersättningsnivåer hittar du i handlingsplanen. 

 

 

 

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling