Bygdemedel

Bidraget kan sökas av exempelvis bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen, som enligt vattendomar måste betala till de fonder som administreras av Länsstyrelsen.

I Förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter står att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Exempel på investeringsområden är

  • Reparationer/-investeringar i byggnader
  • Förbättringar av idrottsanläggningar
  • Inköp av fast utrustning

Vem kan söka?

Bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar eller annan förening som verkar i bygden. Föreningen som söker måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Föreningen ska vara öppen för alla. Det är viktigt att så många som möjligt i bygden kan få nytta av bidraget.  

Hur söker jag?

För att ansöka om bygdemedel finns ingen färdig blankett. Du får själv skriva ihop en ansökan. Ansökan ska innehålla:

  • rubrik: Ansökan om bygdemedel
  • belopp och ur vilken fond du söker 
  • kontaktuppgifter (organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer och kontaktperson samt hur du önskar få beloppet utbetalt)
  • kortfattad beskrivning av projektet och förväntat resultat (hur det främjar eller är till nytta för näringsliv eller service i bygden). 

Din ansökan skickar du till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i

Vänerns fond: Alla kommuner som gränsar mot Vänern

Fegens fond: Svenljunga kommun

Åsundens fond: Ulricehamn kommun

Skåpanäsfallet: Svenljunga kommun

Östra Silens fond: Bengtsfors kommun

Stråkens fond: Tidaholms kommun