Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden

Detta stöd går inte längre att söka. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Ansök om utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Skicka in kopior på fakturor och betalningsbevis på dessa. Du kan också ansöka om utbetalning kontinuerligt under perioden som insatsen pågår. Länsstyrelsen måste slutbesiktiga restaureringen innan de sista 10 procenten av beslutad ersättning kan betalas ut. Slutbesiktning görs genom fältbesök efter inkommen ansökan om slututbetalning. Du kan inte få mer pengar utbetalt än vad du har i ditt beslut.    

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.

Färist över fårstängsel Foto: Karin Olsson

 Kontakta oss

Lena Sunnanquist
010-224 53 40

Ulf Karlsson
010-224 56 11

Landsbygdsenheten landsbygd.vastragotaland@
lansstyrelsen.se

Utbetalningar
Jonna Kangas
010-224 56 95

Gunnar Lundberg
010-224 52 39

Utbetalningsansökningar skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Klostergatan 13
532 30 Skara