Restaurering och återskapande av stenmur i odlingslandskapet

Detta stöd går inte längre att söka. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.
Fägata. Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Ansök om utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Länsstyrelsen slutbesiktigar insatsen genom fotodokumentation eller fältbesök efter inkommen ansökan om slututbetalning. Vid godkänd slutbesiktning får du utbetalt enligt ditt beslut om stöd eller med 320 kronor per meter. Du kan inte få mer pengar utbetalt än vad du har i ditt beslut.  

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.

 Kontakta oss

Lena Sunnanquist
010-224 53 40

Ulf Karlsson
010-224 56 11

Landsbygdsenheten landsbygd.vastragotaland@
lansstyrelsen.se

Utbetalningar
Jonna Kangas
010-224 56 95

Gunnar Lundberg
010-224 52 39

Utbetalningsansökningar skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Klostergatan 13
532 30 Skara