Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Detta stöd går inte längre att söka. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.
Fjärilar på Johannesört Foto: Lars Johansson

Ansök om utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Skicka in kopior på fakturor och betalningsbevis på dessa. Du kan också ansöka om utbetalning kontinuerligt under perioden som restaureringen pågår. Länsstyrelsen måste slutbesiktiga restaureringen innan de sista 10 procenten av beslutad ersättning kan betalas ut. Slutbesiktning görs genom fältbesök efter inkommen ansökan om slututbetalning. Du kan inte få mer pengar utbetalt än vad du har i ditt beslut.  

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.  

Blanketter och anvisningar

Ansökan om utbetalning

Anvisningar till ansökan om utbetalning

Anmälan om kontonummer

Efter restaurering

Du måste sköta marken i fem år efter det restaureringen är klar, oavsett om du söker någon ersättning för denna skötsel eller inte.

 

 Kontakta oss

Lena Sunnanquist
010-224 53 40

Ulf Karlsson
010-224 56 11

Landsbygdsenheten landsbygd.vastragotaland@
lansstyrelsen.se

Utbetalningar
Jonna Kangas
010-224 56 95

Gunnar Lundberg
010-224 52 39

Utbetalningsansökningar skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Klostergatan 13
532 30 Skara

 Lästips

"Restaurering av betesmarker och ängar". Jordbruksverket, 2006.

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Länsstyrelsen.