Restaurering av överloppsbyggnader

Lantbrukets byggnader kan berätta om vår agrara historia. De är även en kollektiv nytta som bidrar till landsbygdens attraktivitet för rekreation och turism i olika former. När våra överloppsbyggnader inte längre behövs försvinner de sakta på grund av bristande underhåll.
Kvarn under restaurering Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Vad är en överloppsbyggnad?

En överloppsbyggnad är en byggnad som hör samman med tidigare markanvändning eller hushållning, såsom till exempel en smedja, ängslada eller jordkällare, som inte längre har någon funktion.  

Det går inte längre att söka stöd för att restaurera överloppsbyggnad. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Skicka med fotografier samt en skriftlig projektredovisning på den/de restaurerade byggnaden/byggnaderna med din ansökan. Länsstyrelsen slutbesiktigar insatsen genom foton efter inkommen ansökan om utbetalning.

Vid godkänd slutbesiktning lämnas en fast ersättning med 14 300 kronor per byggnad.

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.

 

 Kontakta oss

Landsbygdsenheten landsbygd.vastragotaland@
lansstyrelsen.se
 

Utbetalningar
Jonna Kangas
010-224 56 95

Gunnar Lundberg
010-224 52 39

Utbetalningsansökningar skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Klostergatan 13
532 30 Skara

 Lästips

"Vård och underhåll av lantbrukets byggnader". Jordbruksverket, 2005.

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Länsstyrelsen.