Rensning av våtmark

Detta stöd går inte längre att söka. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Länsstyrelsen slutbesiktigar insatsen efter inkommen ansökan om slututbetalning. Vid godkänd slutbesiktning får du utbetalt enligt ditt beslut om stöd eller med 900 kr per hektar. Du kan inte få mer pengar utbetalt än vad du har i ditt beslut.  

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.

Kontakta oss

Kontakta oss
Lena Sunnanquist
010-22 45 340 

Gunnar Lundberg
Landsbygdsavdelningen
010-224 52 39 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.