Anläggning och restaurering av våtmarker

Detta stöd går inte längre att söka. Du som har ett beslut om stöd kan söka utbetalning.
Våtmark Foto: Morgan Johansson

Utbetalning

När du är klar med insatsen måste du ansöka om utbetalning. Skicka in kopior på fakturor och betalningsbevis på dessa. Du kan också ansöka om utbetalning kontinuerligt under perioden som restaureringen eller anläggandet pågår. Länsstyrelsen måste slutbesiktiga restaureringen innan de sista 10 procenten av beslutad ersättning kan betalas ut. Slutbesiktning görs genom fältbesök efter inkommen ansökan om slututbetalning. Du kan inte få mer pengar utbetalt än vad du har i ditt beslut.

Du kan lämna in din ansökan när som helst under året. Senaste datum att söka utbetalning är 30 april 2015.  

Efter slutbesiktningen ska den anlagda våtmarken bevaras och skötas i 20 år. För en våtmark anlagd med miljöinvestering ska ett skötselåtagande sökas senast året efter slutbesiktningen. Åtagandet förnyas var femte år till totalt 20 år. Utbetalning söks varje år genom SAM internet.

Kontakta oss

Kontakta oss
Lena Sunnanquist
010-22 45 340 

Gunnar Lundberg
Landsbygdsavdelningen
010-224 52 39 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.

 Lästips

"Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet." Jordbruksverket, 1994 och 2001.

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Länsstyrelsen