Mat för öppna landskap

Vilken koppling finns det mellan vår matkonsumtion och det öppna landskapet? Hur påverkas den biologiska mångfalden om naturbetesmarker och slåtterängar växer igen? Och hur kan vi som individer påverka utvecklingen av landskapet och landsbygden?
Illustration: Rebecca Elfast

Med de här frågorna drar vi igång första delen av vår temaserie om landsbygdsutveckling. Rubriken är ”Mat för öppna landskap”.

Under 2013 till 2015 borrar vi djupare i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället.  

Gästkrönikor

Vem tar ansvar för det öppna landskapet? Länsstyrelsen har bjudit in tre gästkrönikörer att dela sina tankar i den här frågan. Gästkrönikörerna är Carina Malmer, ordförande för Coop Medlem Väst, Ulla Kjellander, krets- och länsförbundsordförande för Naturskyddsföreningen, och Paul Christensson, ordförande för LRF Västra Götaland. Krönikorna publiceras under september 2013.

Vi borde tala om att utveckla istället för att bevara

Paul Christensson, ordförande i LRF Västra Götaland, skriver att det öppna landskapet är en tillgång som bidrar till arbetstillfällen, matförsörjning och energiproduktion.  

Läs Paul Christenssons gästkrönika som publicerades den 23 september 2013.

Hur långt från smultron och gulmåredoft har vi kommit?

Ulla Kjellander, krets- och länsförbundsordförande i Naturskyddsföreningen, skriver om varför det är viktigt att det vi stoppar i magen produceras på ett hållbart sätt.

Läs Ulla Kjellanders gästkrönika som publicerades den 16 september 2013.

Kundens makt är stor

Carina Malmer på konsumentföreningen Coop Medlem Väst skriver om hur våra val i matbutiken påverkar landsbygden och vilken makt vi har som konsumenter.

Läs Carina Malmers gästkrönika som publicerades den 9 september.

Artiklar

Mer lokal mat i kommunala kök

Allt fler kommuner vill ha lokala leverantörer av livsmedel till de egna köken. Problemet är att närproducerat inte får vara ett krav vid offentlig upphandling. Men genom att göra det möjligt att leverera en produkt till ett ställe under en viss tid ska fler lokala producenter kunna lämna anbud.

Läs artikeln i sin helhet (Publicerad i september 2013).

Hur väljer vi vid köttdisken?

Svenskarna äter allt mer kött, men vår egen produktion av animalier – kött och mjölk – minskar. Vi måste vända den utvecklingen, annars riskeras både landsbygdens och landskapets framtid, menar Peter Svensson, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen Västra Götalands län i en debattartikel den 13 juni 2013.

Läs hela debattartikeln (Publicerad i juni 2013).

Läs även

Del 2 "Arvtagare och nyskapare"

Del 3 "Det nya samhällskontraktet mellan stad och land"