Fiber hjälper bygden att utvecklas

Det tog några år, men nu är det igång – fibernätet med 118 hushåll i Högsäter i Dalsland.
– Det har varit mycket jobb, men vi är stolta över vad vi har åstadkommit, säger Iréne Örtengren och Barbro Andersson som sitter i styrelsen för Högsäters Fiber.

Högsäters Fiber är en av cirka 400 bredbandsföreningar i länet. En del var tidigt ute och har haft bredband i många år, andra är relativt nybildade och ligger i startgroparna. I Högsäter, som är en del av Färgelanda kommun, kom diskussionen igång 2012 och våren 2013 hölls ett första informationsmöte.

– Den stora frågan var hur vi skulle få folk intresserade och få dem att gå med i föreningen, säger Iréne Örtengren som är ordförande.  

Ökar värdet på fastigheten

I första skedet var det ett 80-tal fastigheter som var aktuella, men området utökades så prognosen blev att drygt 120 fastigheter skulle kunna ansluta sig. Det blev många samtal och mycket prat grannar emellan.

– Det handlar bland annat om att få ungdomar att stanna i bygden, att många är oroliga för att inte kunna ha trygghetslarm när koppartråden tas bort – och så är det förstås värdet på fastigheten. Det börjar märkas nu, att spekulanter på hus frågar om hur uppkopplingen är, säger Iréne.

Visserligen måste alla medlemmar betala en insats i föreningen – den beräknas landa under 21 000 kronor. En investering som lär löna sig.  

Mycket pappersarbete

Projektet har inneburit mycket pappersexercis och kontakter med kommunen och Länsstyrelsen.

– Vi i styrelsen kunde ju ingenting. Men vi hade tur för en privatperson hade lämnat in en ansökan om bidrag till Länsstyrelsen redan i början av 2012 och den fick vi ta över ett år senare. Så vi låg långt framme i turordningen när det gällde stödet från landsbygdsprogrammet, säger Barbro Andersson, föreningens sekreterare.

Föreningen beviljades stöd med 50 procent av kostnaden för grävning, projektering med mera. När styrelsens plan för projektet godkändes av föreningsstämman i juni 2013 var det dags att upphandla kommunikationsoperatör (den som ser till att det finns signaler i fiberkabeln) och därefter en totalentreprenad för projektering, grävning och allt annat som krävs för att få kabeln i jorden. En totalentreprenad var självklart för styrelsen – det var tillräckligt med arbete kring allt annat som behövde beslutas under projektets gång. Grävarbetet startade i augusti 2014.  

Viktiga ambassadörer

Till sin hjälp har styrelsen haft ett antal ”ambassadörer” som haft ansvar för olika geografiska områden. De har varit jätteviktiga, menar Barbro och Iréne, som rekommenderar att man som nystartad fiberförening också tar hjälp av andra föreningar för att lära sig hur de har gjort.

– Men det roligaste i hela arbetet har nog varit att vi lärt känna så mycket folk i trakten, säger Barbro.

Styrelsen arbetar helt ideellt och har lagt mycket tid på att få projektet att löpa på. Mycket har handlat om att informera medlemmarna och svara på frågor. Att det inte räcker med att informera en gång, eller två eller tre, har de insett. De fick också ta ställning till en ny tjänsteleverantör, eftersom leverantören av telefoni som kommunikationsoperatören först erbjöd inte kunde leverera som det var sagt. Detta rörde till det en hel del, men löste sig med tiden. Föreningen erbjuder alltså både teve, telefoni och bredband i fibern, men medlemmarna måste göra ett aktivt val för att bli anslutna.  

En ny fas i föreningen

När fibernätet nu är i drift – starten skedde 1 juli 2015 – går föreningens arbete in i en annan fas. Till exempel hur man ska hantera förfrågningar om att kunna ansluta sig i efterhand. I dagsläget är 118 hushåll medlemmar, men på sikt kan man bli fler.

– Vi har pratat om det, men det får vänta tills projektet är avslutat och vi har klart med avgifter och projektstöd, säger Iréne.

Andra frågor är hur fibernätet ska försäkras, teknisk drift och underhåll av systemet, uppföljning av hur tjänsteleverantörerna sköter sig och mycket annat.  

– Och det kanske går att utveckla tjänsterna i nätet, funderar Iréne som ser många möjligheter framför sig:
– För vi kan ju inte stanna upp nu. Det här är ju ett sätt för oss att utveckla och förbättra förutsättningarna för att leva och verka i bygden häromkring. Det är ju vad det handlar om.  

Text och foto: Elisabeth Gustafsson

Stöd till bredband på landsbygden

I det nya landsbygdsprogrammet som gäller fram till 2020 har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor till utbyggnad av bredband på landsbygden. Läs mer om stödet för bredbandsutbyggnad.

Gilla Länsstyrelsens Facebooksida ”Bredband i Västra Götaland” och få löpande information om bredbandsutbyggnad på landsbygden.

 

 

 

Iréne Örtengren (till vänster) och Barbro Andersson 

Iréne Örtengren (till vänster) och Barbro Andersson är glada för att fibernätet är igång. Det har varit mycket jobb – men också väldigt roligt!

Foto: Elisabeth Gustafsson