Det nya samhällskontraktet mellan stad och land

Det pratas ofta om stad och land som två motsatser. Å ena sidan den glesbefolkade landsbygden där saker och ting går i ett långsamt tempo. Å andra sidan den tätbefolkade staden där tempot är uppskruvat och hektiskt.
Men är det verkligen så det ser ut? Kanske är det snarare kopplingarna och beroendena mellan stad och land som vi borde fokusera på? Det är frågor som lyfts i del tre av vår temaserie om landsbygdsutveckling under rubriken ”Det nya samhällskontraktet mellan stad och land”.
Illustration: Rebecca Elfast

Under 2013 till 2015 borrar vi djupare i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället. 

Artiklar

Måste vi skilja mellan stad och land? 

Hur kan vi skapa starkare band och mer idéutbyte mellan människorna som bor i städer och på landsbygden? Ett tätare samarbete mellan stadsutveckling och landsbygdsutveckling kan vara en del av lösningen, tror Berit Mattsson miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

Läs artikeln i sin helhet (publicerad i december 2015)

Ett samtal om stad och land

Bilderna av stad och land varierar och förändras över tid. Perspektiv förskjuts och behov förändras. Tre personer, Kerstin Söderlund, Lars Lilled och Åsa Jellinek, träffades en tidigt i juni på Lärjeåns trädgårdar i Angered, en av Göteborgs norra förorter, för att resonera om och ge perspektiv på stad och land. Frågor som känns särskilt aktuella i och med att Sverige har fått ett nytt landsbygdsprogram.

Läs artikeln i sin helhet (publicerad i september 2015)

Fiber hjälper bygden att utvecklas

Det tog några år, men nu är det igång – fibernätet med 118 hushåll i Högsäter i Dalsland.
– Det har varit mycket jobb, men vi är stolta över vad vi har åstadkommit, säger Iréne Örtengren och Barbro Andersson som sitter i styrelsen för Högsäters Fiber.

Läs artikeln i sin helhet (publicerad i september 2015)

Gemensamt stöd till livsmedelsproduktion

Idag flödar resurser i form av livsmedel och energi från land till stad. Omvänt är flödet väldigt svagt. Hur kan samspelet mellan stad och land bli bättre? Länsstyrelsen arbetar på flera områden för att stödja en utveckling som kan överbrygga glappet mellan stad och land. Att hjälpa livsmedelsproducenter och konsumenter att hitta varandra är ett sådant område.

Läs artikeln i sin helhet (publicerad i september 2015)

Läs även

Del 1 Mat för öppna landskap

Del 2 Arvtagare och nyskapare