Omsätt erfarenheter i metoder

Hur skapar vi förutsättningar för nästa generations bonde? Hur kan utlandsfödda bidra till landsbygdens utveckling? Länsstyrelsen har bjudit in gästkrönikörer att dela sina tankar i vår temaserie ”Arvtagare och nyskapare”. Här skriver Nils Lagerroth på Landsbygdsnätverkets kansli.
Foto på Nils Lagerroth

​​Det är många människor som söker sig till Sverige. Människor som vill och behöver ha sysselsättning. Samtidigt finns det behov av fler människor på landsbygden. Men hur gör man då för att para ihop nyanlända svenskar med sysselsättningsmöjligheter på landsbygden?

Goda exempel

Inom landsbygdsprogrammet och i andra program har det de senaste åren samlats många erfarenheter av hur utrikesfödda kan få sysselsättning på landsbygden. Om man söker på ordet integration i databasen för projekt inom landsbygdsprogrammet får man upp 94 träffar. Flera framgångsrika projekt är väl dokumenterade. Totalt 27 projekt om integration på landsbygden har nominerats till Ullbaggarna. Många av dessa beskrivs i broschyrer och filmer.

Noggrann matchning

Framgångsfaktorerna i lyckade projekt handlar till stor del om att ha en noggrann matchning mellan arbetssökandes kompetens och intresse och de landsbygdsföretag som finns för praktik och eventuell anställning. Det gäller även att ha engagerade coacher med tid och förståelse för målgruppen, gärna personer som själva har invandrarbakgrund.

Det är viktigt med ett gott samarbete mellan inblandade aktörer, inte minst kommuner och arbetsförmedling. Det är också viktigt att ha med en aktör som kan landsbygdens specifika arbetsmarknad och som det finns ett förtroende för ute i bygderna. Det kan till exempel vara Hushållningssällskap, LRF, Skogsstyrelsen, naturbruksgymnasium, Leader och lokala utvecklingsgrupper. Ofta är de möjliga jobben inte anmälda till Arbetsförmedlingen utan nås via kontakter och ”skapas” under praktikperioden.

Omvandla erfarenheter till metoder

De samlade erfarenheterna och framgångsfaktorerna i de lyckosamma projekten om integration på landsbygden kan sammanfattas och utvecklas till metoder för hur denna typ av projekt kan genomföras. Här finns en möjlighet till hur man i större skala kan jobba med integration i framtiden. Låt oss hoppas att det skapas resurser för detta i kommande programperiod. För det är viktigt att hela Sverige på ett bra sätt kan ta hand om dem som flyttar hit.

Behoven av att hitta bostäder och sysselsättning för nytillkomna är stort i landet. I år förväntas det komma upp till 69 000 asylsökande personer till Sverige. Många från krigets Syrien. Låt dem bli en del av vår svenska landsbygdsutveckling!

// Nils Lagerroth på Landsbygdsnätverkets kansli

Landsbygdsnätverket ska samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt.

Läs mer om Landsbygdsnätverket.

Fler artiklar i Länsstyrelsens temaserie ”Arvtagare och nyskapare”.