Gröna jobb till nya svenskar

Utbildningar i odling och skogsarbete för nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa har lyft fram de gröna näringarna på Arbetsförmedlingen i Trollhättan.
– De gröna jobben har blivit mer
synliga, säger handläggaren Anna
Norrström.
Bild på deltagare från skogskursen.

​​För Lawrence Khano, flykting från Syrien, var kursen i skogsbruk ett sätt att lära sig mer om något han redan kan mycket om. – Jag började jobba i skogen i Syrien när jag var 13-14 år. Och jag skulle gärna arbeta i skogen här i Sverige, säger Lawrence Khano. Han har haft uppehållstillstånd i nio månader och läst svenska för invandrare (SFI) lika länge. Nu har han jobb i en affär, men skulle helst ge sig ut i skogen med motorsågen igen.

Körkort för motorsåg

Kursen, som gavs av Hushållningssällskapet Väst, var på 12 veckor och innehöll både teori och praktik. De godkända deltagarna har fått körkort för motorsåg och även lärt sig hantera röjsåg. En del har fått extra språkstöd. Den första kursen gick under våren och den andra startade i början av sommaren. Parallellt har även kurser i odling och småskalig livsmedelsproduktion anordnats. Varje kurs har haft 12 deltagare. – Kurserna är öppna för alla våra prioriterade grupper och ungefär hälften av deltagarna är infödda svenskar. På så sätt blir det en naturlig integration. Invandrarna träffar svenskar och de svenskfödda deltagarna får chansen att lära känna människor de kanske inte hade träffat annars, säger Anna Norrström.

Allt fler ser möjligheten

För handläggarna på Arbetsförmedlingen har kurserna också inneburit att man fått upp ögonen för de gröna jobben.

– När vi träffar en arbetssökande från utlandet har vi inte tänkt så mycket på den gröna sektorn. Men nu ser allt fler möjligheten, säger Anna Norrström, som också är Arbetsförmedlingens kontaktperson i Hushållningssällskapets projekt. Hon har varit med från början och ingår i den grupp som fortsätter att utveckla utbildningarna. Till exempel finns planer på att nästa omgång, som beräknas starta i januari 2014, ska bli 15 veckor lång.

 – Vi har massor av idéer, bland annat om att utöka med djurhållning och kanske få en utbildning med praktik som sträcker sig över växtsäsongen. Men vi får se hur det går, säger Anna Norrström. En tanke med utbildningarna är också att få nya svenskar att upptäcka landsbygden och de jobb som finns där.

– När vi startade diskussionerna våren 2012 fick vi höra att "det finns ingen som vill jobba i skogen". Men det är fel. Hur många har fått frågan? Och finns det jobb så kan familjer flytta in på orter där det finns gott om bostäder. Det skulle alla vinna på, konstaterar Anna Norrström.

Läs Länsstyrelsens rapport "Drömmar om landsbygden", där representanter för två invandrarföreningar berättar om hur ser de på den svenska landsbygden och möjligheterna till jobb och boende.

Elisabeth Gustafsson
E Gustafsson Information AB