Arvtagare och nyskapare

Lantbruket står inför stora pensionsavgångar. På flera håll saknas det krafter som kan ta över. Många, särskilt yngre, väljer att flytta från landsbygden till städerna. Hur ser unga lantbrukare på sina möjligheter idag? Och vilka möjligheter har invandrare att etablera sig på landsbygden? Det är frågor som lyfts i del 2 av vår temaserie om landsbygdsutveckling. Rubriken är ”Arvtagare och nyskapare”.
Illustration: Rebecca Elfast

​Under 2013 till 2015 borrar vi djupare i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället.  

Artiklar

Fiskare i Bohuslän – yrke med osäker framtid

Tre dagar efter att han slutade nian började Niklas Åhman att jobba som fiskare. Idag är han 20 år och har inte ångrat sig. – Detta är vad jag vill hålla på med. Men frågan är hur länge det är möjligt, säger han. Publicerad i september 2014.

Gröna jobb till nya svenskar

Utbildningar i odling och skogsarbete för nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa har lyft fram de gröna näringarna på Arbetsförmedlingen i Trollhättan. – De gröna jobben har blivit mer synliga, säger handläggaren Anna Norrström.
Publicerad i februari 2014.

Det är de unga lantbrukarna som behöver stöd

De hittade sin gård strax utanför Vartofta i Västergötland. Byggprojekt och irritation över uteblivna stödpengar avlöser varandra, men det unga lantbrukarparet ångrar sig inte. – Det är något visst att ha eget, säger Anja Thorsson.
Publicerad i februari 2014.

Gästkrönikor

Hur skapar vi förutsättningar för nästa generations bonde? Hur kan utlandsfödda bidra till landsbygdens utveckling? Länsstyrelsen har bjudit in gästkrönikörer att dela sina tankar i vår temaserie ”Arvtagare och nyskapare”. Krönikorna publiceras under januari och februari 2014.  

Omsätt erfarenheter i metoder för integration på landsbygden

Det finns gott om exempel på lyckade projekt som bidrar till att utrikesfödda får sysselsättning på landsbygden. Det är viktigt att omsätta dessa erfarenheter i metoder för att kunna arbeta långsiktigt med integrationen på landsbygden. Det skriver Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket, i sin gästkrönika på temat ”Arvtagare och nyskapare”.  

Läs Nils Lagerroths gästkrönika som publicerades den 14 februari 2014.  

Dags att ta frågan om föryngring i lantbruket på allvar

Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, är vår andra gästkrönikör i temaserien ”Arvtagare och nyskapare”. Hon menar att vi behöver hitta nya sätt som underlättar för unga att ta klivet in i lantbruket.  

Läs Kristna Yngwes gästkrönika som publicerades den 20 januari 2014.

Utrikesfödda utvecklar landsbygden

”Vill vi att landsbygden ska utvecklas, växa och bli konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv måste vi få del av nyskapare från olika delar av världen.” Så skriver Per Hasselberg som arbetar med projektet Grön integration på Hushållningssällskapet Väst.

Läs Per Hasselbergs gästkrönika som publicerades den 13 januari 2014.

Läs även 

Drömmar om landsbygden. Möte med invandrargrupper inför Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Del 1 ”Mat för öppna landskap”.

Del 3 "Det nya samhällskontraktet mellan stad och land"