Landsbygdsutveckling berör alla

Du kan bo i ett hus på landet eller i en lägenhet i stan. Oavsett vilket så är du enligt vår mening en landsbygdsutvecklare. Dina handlingar och val har nämligen betydelse för utvecklingen på landsbygden. Här ska vi berätta varför. 
  
  
Description
  
  
  
  
Mat för öppna landskapTemaserien: Mat för öppna landskap
Vilken koppling finns det mellan vår matkonsumtion och det öppna landskapet?
Mat för öppna landskapIn page navigation
Arvtagare och nyskapareTemaserien: Arvtagare och nyskapare
Många flyttar från landsbygden till städerna. Hur ser unga lantbrukare på sina möjligheter idag?
Arvtagare och nyskapareIn page navigation
Samhällskontraktet mellan stad och landTemaserien: Det nya samhällskontraktet mellan stad och land
Det pratas ofta om stad och land som två motsatser. Men är det verkligen så det ser ut?
Det nya samhällskontraktet mellan stad och landIn page navigation

När du tänker på landsbygdsutveckling tänker du kanske först på lantbruk, gårdsbutiker och livet på landet? Kanske tänker du också på biogasproduktion och bredbandsutbyggnad? 

Men landsbygdsfrågor handlar om så mycket mer. Det handlar om jämställdhet och integration, miljö och klimat, sysselsättning och tillväxt och om rätten till ett rikt liv. Kort sagt landsbygdens utmaningar och frågor är samhällets utmaningar och frågor.

Vi är alla landsbygdsutvecklare. Eller?

När du väljer matvaror i affären gör du samtidigt ett val som påverkar vår landsbygd. Ditt val får effekter för klimatet, miljön, djurens välfärd, landskapet, tillväxten och sysselsättningen på landsbygden. Kopplingen mellan dina matvaror och frågorna om miljö, sysselsättning och tillväxt går via livsmedelsproduktionen.

Denna näring har stor betydelse för landsbygdens utveckling. Nästa gång du väljer matvaror i affären kan du tänka lite extra på att dina val faktiskt påverkar möjligheten att forma en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Såväl i staden som på landsbygden. Det gör dig till en landsbygdsutvecklare. Håller du med oss?

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Landsbygd 2050 - vår vision för landsbygden i Västra Götaland

 SWOT-analys inför Landsbygdsprogrammet 2014-2020