Partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Partnerskapet i Västra Götaland är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Partnerskapet är en länk mellan myndigheten och de olika aktörerna i länet.

Partnerskapets roll är att hjälpa till i arbetet med att prioritera, att visa på behov och ge inspel vid beslut. De kommer också att vara delaktiga i uppföljning och revidering av den regionala handlingsplanen.

Vi som ingår i partnerskapet

​Västra Götalandsregionen    Gabriel Skarbäck
​LRF ​Jan Landström
​Arbetsförmedlingen​Niklas Pettersson
​SLU ​Margareta Stigson
Bygdegårdarnas distriktsförbund ​​Benny Jansson
Kommunalförbunden​​Magnus Fredricson
​Konsument Göteborg​-
​Skogsstyrelsen ​Desiree Jacobsson
​Leader​Annika Andersson
​Fiskerinäringen Lars Björneld​
​Länsstyrelsen, sakkunnig jämställdhet​-
​JTI​Johan Laurell

​Göteborgs Universitet 

​Marie Stenseke

Partnerskapet leds av enhetschef Ingrid Guldbrand, enheten för landsbygdsutveckling på länsstyrelsen.

Partnerskapet. På bilden saknas Desiree Jacobsson och Margareta Stigson. Foto: Andrea Buske