SAM-ansökan

För att kunna söka jordbruksstöd behöver du ha ett kundnummer och du behöver ha jordbruksmarken i form av fastighetsbeteckningen kopplad till ditt kundnummer. 
Logotype för SAM Internet

För att få detta kan du ringa Länsstyrelsen på 0771-67 00 00 eller använda vårt webbformulär.

SAM internet

SAM Internet är en kostnadsfri webbtjänst där du ansöker om EU-stöd. Du loggar in i SAM internet via mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. För att kunna logga in i SAM-internet krävs att du har en e-legitimation.

Tidigare gick det att logga in i SAM internet via ett lösenord men den möjligheten finns inte längre. Lösenordet har tagits bort eftersom e-legitimation skyddar dina uppgifter bättre.

Mer info om hur du loggar in i SAM internet och om e-legitimation hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Första året du använder SAM Internet måste du rita in alla skiften och ange alla uppgifter. Andra året kan du hämta in föregående års ansökan och bara justera de uppgifter som förändrats.  Inbyggda kontroller i SAM Internet ger varningar som gör att risken minskar att du fyller i ansökan på fel sätt.

Eftersom SAM Internet automatiskt summerar de uppgifter du angivit får du en tydlig bild över din ansökan. Du behöver inte göra hela ansökan på en gång utan alla uppgifter sparas automatiskt och finns kvar nästa gång du loggar in. 

I SAM Internet finns uppgifter för dina gällande miljöåtaganden och ditt innehav av stödrätter. Dessa uppgifter uppdateras kontinuerligt när Länsstyrelsen eller Jordbruksverket fattar nya beslut.

Mer information om SAM-ansökan finns på Jordbruksverkets webbplats. ​

Viktiga datum för ansökan 2018

  • 8 februari - SAM internet öppnar för ansökan.
  • 12 april - Sista dag för SAM-ansökan.
  • 12 april - För att få gårdsstöd ska du ha minst fyra hektar jordbruksmark och stödrätter för minst fyra hektar senast den 12 april. Om du har stödrätter för mindre än fyra hektar är 12 april sista dag att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd för 2018.  

Det finns andra viktiga datum att hålla reda på som rör villkor i stöden, om dessa datum kan du läsa på Jordbruksverkets webbplats.


 

Kontakta oss

Ring 0771-67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15 

Eller maila Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Alla papper som rör jordbrukarstöd skickas till:

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
FE 19
Box 204
826 25 Söderhamn

 Beställning av kundnummer och kartblad till SAM Internet

Använd dig av vårt webbformulär för att beställa kundnummer och kartblad till SAM Internet.

Till webbformuläret