Viktig information vid övertaganden

Gör SAM-ansökan på övertagaren! Denna information gäller främst vid övertagande av helt företag, men vissa saker gäller även vid delvis övertagande.

När det gäller övertaganden så ska den som övertar en annan lantbrukares mark och åtaganden göra ansökan i SAM Internet och ta med de block och skiften som övertas. Överlåtaren ska inte göra en egen ansökan på det som ska överlåtas. Detta underlättar handläggningen av övertagandet vilket ökar chanserna att stöden betalas ut i tid.

För mer information kring övertaganden läs på Jordbruksverkets webbplats

Vid frågor ring länsstyrelsen på 0771 67 00 00