Jordbruksstöd

 • Gårdsstöd 
  Ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.   
 • Förgröningsstöd 
  Ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. 
 • Kompensationsstöd
  Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.
 • Nötkreaturstöd
  Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.
 • Stöd till unga lantbrukare 
  Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.
 • Ansöka om jordbruksstöd 
  För att kunna söka jordbruksstöd krävs att du har ett kundnummer. Kundnummer beställs via Länsstyrelsen genom att du antingen ringer till oss eller använder ett webbformulär. De flesta av jordbruksstöden och miljöersättningarna söker du i SAM-internet via Jordbruksverkets hemsida. För att använda SAM-internet krävs att du har en e-legitimation.

  

 

Kontakta oss

Ring 0771-67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15 

Eller maila Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Alla papper som rör jordbrukarstöd skickas till:

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
FE 19
Box 204
826 25 Söderhamn