Beställning av kundnummer och kartblad till SAM Internet

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer och du behöver ha kartblad till SAM internet. Kartbladet i SAM internet är det område där du kan rita skiften och söka jordbruksstöd.

​Du kan även behöva beställa nya kartblad till SAM internet när du köpt till eller arranderar ny mark. Ligger marken utanför dina befintliga kartblad kan du inte lägga till blocken i din ansökan utan får upp ett felmeddelande i SAM Internet.

För att lägga till nya kartblad behöver Länsstyrelsen uppgifter om vart kartbladen ska läggas. Det finns tre olika typer av uppgifter som vi kan använda oss av för att lägga in kartblad. Oavsett vilka uppgifter som du väljer att ange är det viktigt att dessa är helt korrekta för annars kan vi inte lägga in kartbladen.

  1. Fastighetsbeteckning
    Fastighetsbeteckningar är lämpliga när det är många block på stora fastigheter eller när jordbruksmarken inte är blocklagd. Fastighetsbeteckningarna ska anges enligt ”Kommun + trakt + beteckning” till exempel Herrljunga, Grästorp 1:3.
  2. Blockid
    Blockid fungerar bra när det är enstaka block eller där du anger att det aktuella blocket ska vara mitt i kartbladet.
  3. Kopiera eller överta kartblad från kundnummer XXXXX
    Om du ska ha samma kartblad som en annan lantbrukare ange den lantbrukarens kundnummer och förklara om det ska vara kopia på kartbladen eller om du övertar kartbladen.   

För att beställa kundnummer och kartblad till SAM internet kan du använda webbformuläret nedan eller ringa oss på 0771-67 00 00.

Om du använder webbformuläret för att beställa kundnummer kommer Länsstyrelsen i första hand kontakta dig via mail för att informera om ditt nya kundnummer. Om du enbart beställer nytt kartblad via webbformuläret sker ingen återkoppling annat än vid oklarheter.

Kontakta oss

Ring 0771-67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15 

Eller maila Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Alla papper som rör jordbrukarstöd skickas till:

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
FE 19
Box 204
826 25 Söderhamn