Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

Här hittar du information om startstöd för hållbara vattenbruksföretag.

​​Du kan få stöd för att starta ett hållbart vattenbruksföretag. Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Vattenbrukare som för första gången som företagsledare startar ett mikroföretag eller ett småföretag inom vattenbrukssektorn kan söka stödet.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden