Produktiva investeringar i vattenbruk

Här hittar du information om produktiva investeringar i vattenbruk.

​​Du kan få stöd för att

  • investera i vattenbruksföretaget så att produktivitet och lönsamhet ökar, så kallade produktiva investeringar
  • förbättra och modernisera vattenbruksföretaget så att det ger bättre hälsa och välbefinnande för djuren, inklusive inköp av utrustning i syfte att skydda odlingarna mot rovdjur
  • återställa befintliga vattenbruksdammar och vattenbrukslaguner genom att avlägsna slam eller investera för att motverka slamavlagringar
  • utveckla kompletterande verksamhet, så kallad diversifiering. Den kompletterande verksamheten måste ha en koppling till företagets huvudsakliga vattenbruksaktivitet, till exempel sportfisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk.

Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Du som har ett vattenbruksföretag kan söka stödet.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden