Miljöinvesteringar i vattenbruk

Här hittar du information om miljöinvesteringar i vattenbruk.

​​Du kan få stöd för att

  • investera så att den negativa inverkan på miljön minskar eller så att de positiva effekterna på miljön och resurseffektiviteten ökar
  • investera i slutna vattenbrukssystem, där vattenbruksprodukter odlas i slutna recirkulerande system och därigenom minimerar vattenanvändningen.

Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Du som har ett vattenbruksföretag kan söka stödet. 

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden