Höjd kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

Här hittar du information om investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk.

​Du kan få stöd för

  • att investera i utrustning som ger fiskeriprodukter ett mervärde. Särskilt genom att fiskarna får möjlighet att själva stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av sina egna fångster.
  • innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet.

Stödet gäller vid havs- och inlandsfiske. Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Yrkesfiskare kan söka stödet för investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde. Ägare av fiskefartyg som har fiskat till havs de senaste två kalenderåren kan söka stöd för innovativa investeringar ombord.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden