Investeringar inom fiske

Här hittar du information om investeringar inom fiske för att begränsa fiskets inverkan på havsmiljön.

​​Du kan få stöd för att investera i

  • selektiva redskap
  • utrustning för att avskaffa utkast genom att man undviker och minskar oönskade fångster
  • utrustning som bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön
  • rovdjurssäkra redskap.

Stödet gäller vid havs- och inlandsfiske. Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Vem kan söka stödet?

  • Ägare av fiskefartyg. Fartyget ska vara registrerat som aktivt och ska ha fiskat till havs under minst 60 dagar under de två senaste kalenderåren.
  • Yrkesfiskare som äger redskap som ska ersättas och som har arbetat ombord på ett fiskefartyg under minst 60 dagar under de två senaste kalenderåren.
  • Yrkesfiskeorganisationer.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden