Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - underlätta landning

Här hittar du information om stöd för att underlätta landning i fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar. Projektstöd till fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar.

​Du kan få stöd för att investera i fiskehamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för hantering av den oönskade fångsten som blir följden av ett utkastförbud.

Stödberättigande kostnader är löner, investeringar, övriga direkta kostnader, indirekta kostnader och offentliga resurser inom projektet.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, organisationer och företag kan söka stödet.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden