Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

Här hittar du information om stöd för att förbättra infrastrukturen i fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar.

​Du kan få stöd för att investera i att förbättra infrastrukturerna i hamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar. Det inbegriper även investeringar i anläggningar för insamling av avfall och skräp från havet.

Stödet gäller vid havs- och inlandsfiske.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, organisationer och företag kan söka stödet.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden