Diversifiering inom fiske

Här hittar du information om stöd till diversifiering inom fiske. Det handlar om investeringar i sådant som bidrar till utveckling av kompletterande verksamheter.

​Du kan få stöd för att investera i sådant som bidrar till utveckling av kompletterande verksamheter. Det kan exempelvis vara investeringar ombord, fisketurism, restauranger, fiskerelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet om fiske. Den kompletterande verksamheten måste ha koppling till yrkesfiskarens huvudsakliga fiskeverksamhet.

Stödet gäller vid havs- och inlandsfiske. Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Yrkesfiskare kan söka stödet.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden