Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Här hittar du information om stöd till beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

​Du kan få stöd för att

  • investera för beredning av fångster från bestånd som inte får vara avsedda som livsmedel
  • investera för beredningen av biprodukter från den huvudsakliga beredningsverksamheten
  • investera i utrustning som leder till nya eller förbättrade produkter, nya eller förbättrade processer eller nya eller förbättrade system för förvaltning och organisation.

Stödberättigande kostnader är investeringar och övriga direkta kostnader.

Företag och producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn kan söka stödet. Endast små och medelstora företag kan få stöd.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.
 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden