Sök utbetalning

Utbetalning av stöden i programperiod 2014-2020 kan sökas nu.
Blanketten för utbetalning av företagsstöd Foto: Erika Kvarnlöf

Vad ska jag skicka in?

För att redovisa enhetskostnader, del- och slututbetalning ska du skicka in underlag som visarnär arbetet har påbörjats. På grund av ändring i föreskriften så krävs olika hantering beroende på när ansökan om stöd kom in:

  • För ansökan om stöd som inkom fram till den 6 augusti 2016 gäller att endast den första fakturan för grunden (arbete för grund inkluderar grävning, schaktning, dränering, grusning och gjutning av platta) behöver redovisas.
  • För ansökan om stöd som inkom från den 7 augusti 2016 gäller att alla fakturor för grunden (inkluderar grävning, schaktning, dränering, grusning och gjutning av platta) ska redovisas.
  • Vid slututbetalning ska du skicka in blanketten Godkännande - publicering av personuppgifter.

Du behöver inte skicka in betalningsbevis eller bokföringsunderlag.

Såhär fyller du i utgiftssammanställningen vid enhetskostnad:

Underlagnummer: 0
Fakturanummer: lämna rutan tom
Fakturadatum: lämna rutan tom
Betaldatum: ange det datum som du skickade in din ansökan om utbetalning
Leverantör: lämna rutan tom
Utgiftstyp: investering
Beskrivning: enhetskostnad
Belopp: se nedan hur du räknar fram beloppet vid enhetskostnad

Räkna fram beloppet vid enhetskostnad:

Ta antalet djurplatser eller kvadratmeter enligt ditt beslut om stöd multiplicerat med fastställd enhetskostnad (framgår också av beslutet om stöd). Om du inte har ansökt om delutbetalning tidigare är det detta belopp du anger.

Om du har ansökt om delutbetalning tidigare på 10 och/eller 45 procent ska du multiplicera med resterande procent som du inte redan har sökt stöd för.

Eller använd Jordbruksverkets beräkningsmall: Beräkningsmall - enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar

För att redovisa faktiska kostnader, del- och slututbetalning ska du skicka in:

  • Kopior av fakturor, som du redovisat i utgiftssammanställningen, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till.
  • Betalningsbevis som visar att utgifterna är betalda. Betalningsbevis som ligger under "omgående betalning" är alltså inte godkända. Om du tar ut ett kontoutdrag från din internetbank ska det tydligt framgå att transaktionen redan är genomförd.
  • Utdrag ur huvudbokens resultatkonton för kostnadsstället under aktuell tidsperiod, som visar att utgifterna har särredovisats. Särredovisningen kan göras med en särskild bokföringskod eller ett eget kostnadsställe.
  • Vid slututbetalning ska du skicka in blanketten Godkännande - publicering-av-personuppgifter.

Läs mer

Att ansöka om utbetalning

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

​​När betalas stödet ut?

  • När du har genomfört hela eller delar av satsningen.
  • När du har betalat de kostnader som du har beviljats stöd för. 

Länsstyrelsens handläggning

Innan ett företagsstöd slututbetalas kontrollerar Länsstyrelsen att du har följt din investeringsplan och vi granskar ett visst antal fakturor i sin originalform.
 
När din ansökan är komplett och Länsstyrelsen godkänt kostnaderna vidarebefordras din ansökan om utbetalning till Jordbruksverket som gör utbetalningen.

Vilket är det vanligaste felet vid ansökan om utbetalning?

Att det saknas godkänt betalningsbevis till de fakturor den sökande vill få utbetalt för. Det ska vara ett historiskt kontoutdrag med mottagande bankgironummer på. Handläggaren ska kunna se att pengarna har gått till det bankgiro som leverantören önskat på fakturan.

Alla utgifter ska också vara särredovisade på eget konto i bokföringen. Vid slututbetalning ska blanketten Godkännande – publicering av personuppgifter finnas med samt uppgift om stödmottagaren har en webbplats, i så fall behöver vi adressen till den.