Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare

Du kan söka startstöd när du blir jordbruks- eller trädgårdsföretagare för allra första gången och är under 40 år. Stödet ska sökas inom sex månader efter att du blivit företagare och är nyetablerad.

Så snart du har fått ett beslut om startstöd kan du ansöka om och få ut en delutbetalning.

​Stödet är en startpremie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag inom jordbruk och trädgård.

Startstödet är 250 000 kronor. Pengarna betalas ut vid två tillfällen. Den första utbetalningen, 150 000 kronor, kan du ansöka om när du fått ditt beslut om stöd. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast 45 månader efter beslut om stöd och betalas ut inom 5 år.

Företagets arbetskraftsbehov inom primärproduktionen ska uppgå till minst 860 timmar per år och det är timmar du själv ska utföra. Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: fler yngre konkurrenskraftiga kvinnliga som manliga företagare inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna.   

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats


Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Bilaga –bedömning regionala urvalskriterier

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av det regionala urvalskriteriet. Detta är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om startstöd, skriv en kort men tydlig motivering. Har du skickat in din ansökan utan denna bilaga ska du komplettera din ansökan via Mina sidor.

Bilaga, bedömning av regionala urvalskriterier

Du kan läsa mer om villkoren och stödet på Jordbruksverkets webbplats.

Ansökan om stöd via Mina sidor

Du ansöker om stödet digitalt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Välj inriktning - Startstöd. Stödet söks personligen även om du går in i eller tar över ett juridiskt företag. Fyll i ansökan så utförligt du kan. Svarar du inte på frågorna i ansökan tappar du poäng och kan bli utan stöd.

Om du behöver skicka pappershandlingar med vanlig post ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Övrig information om startstöd

Att räknas som etablerad innebär att du är ägare/delägare och ansvarar för företaget i fråga om beslut som rör administration, ersättningar som till exempel gårdsstöd och ekonomiska risker.

Har du inte jordbruks- eller trädgårdsutbildning kan du söka dispens i tre år för att klara kraven om du får beslut om stöd.

Underlag som behövs för handläggning av din ansökan

  • F-skattsedel
  • kontrakt som avser köp, övertagande av gård/företag
  • revers/gåvohandling
  • kopia på köp av produktionsmedel, köpebrev, aktier
  • arrendeavtal eller andra avtal som rör din verksamhet
  • intyg på gymnasieutbildning, praktik, annan utbildning eller erfarenhet som kan gynna ditt företagande.
  • gör en utförlig resultatberäkning hur ditt företag ser ut om 3 år. Visa beräkning för intäkterna med antal, kg, pris osv
  • tidigare ägares bokslut om möjligt
  • kopia på genomför energirådgivning resp. miljöhusesyn
  • underlag som styrker ekologisk drift/omställning

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling