Investeringsstöd för att skapa nya jobb

Stöd till små företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet.

​​Stöd ges till 40 procent av stödberättigande kostnader upp till takbeloppet 600 000 kronor. Du måste ha minst 100 000 kronor i stödberättigade utgifter för att få stöd.

Stöd kan ges till investeringar i företag som tar till vara landsbygdens resurser eller ger service till landsbygden samt skapar arbetstillfällen. Det kan vara anläggningar, utrustning och maskiner till företag inom turism, upplevelser, omsorg samt råvaruförädling som inte är livsmedel.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor är aktuella när du söker Investeringsstöd för att skapa nya jobb

  1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
  2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
  3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
  4. Investeringskalkyl och resultatbudget (kallas Beräkningsunderlag i e-tjänsten) 
  5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
  6. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Använd offertmall 
  7. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant.
  8. Bedömningsgrunder för företagsstöd

Mallar och hjälpdokument

Använd vår offertmall när du registrerar offerter.

I vår ansökningshjälp får du hjälp med vad du ska tänka på när du fyller i ansökan

Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats. 

Ansökan om stöd via Mina sidor

Du ansöker om stödet digitalt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats  Om du behöver skicka pappershandlingar med vanlig post ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling