Investeringsstöd för att skapa nya jobb

Stöd till små företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet.

När får jag beslut om företagsstöd?

Under våren 2017 kommer vi påbörja handläggningen av de ärenden som kom in 2016.

 

​​Stöd ges till 40 procent av stödberättigande kostnader upp till takbeloppet 600 000 kronor. Du måste ha minst 100 000 kronor i stödberättigade utgifter för att få stöd.

Stöd kan ges till investeringar i företag som tar till vara landsbygdens resurser eller ger service till landsbygden samt skapar arbetstillfällen. Det kan vara anläggningar, utrustning och maskiner till företag inom turism, upplevelser, omsorg samt råvaruförädling som inte är livsmedel.

Läs om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet   

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats. 

Ansökan om stöd via Mina sidor

Du ansöker om stödet digitalt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats  Om du behöver skicka pappershandlingar med vanlig post ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling