Investering i gödselbaserad biogas

Från och med den 27 augusti 2015 kan du söka investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för produktion av biogas.

​I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 40 miljoner kronor, per stödmottagare och tre år. Stödnivån är 40 procent av stödberättigade utgifter. De stödberättigade utgifterna ska uppgå till minst 100 000 kronor för att komma ifråga för stöd.   

Stöd kan ges till bland annat biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och rörledningar.  

Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: Minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak.  

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Ansökan om stöd via ”Mina sidor”

Du ansöker om stödet digitalt via ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats

Om du behöver skicka pappershandlingar med ”vanliga” posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn 

 

 

 

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling